Healthcare: Connecting the Needs with the Resources
Organizers:
Yelena Bisharyan, Boston, USA

Maximum size: 25 people
Registration: Closed

The aim of this workshop is to connect the need with the resources in healthcare sector. Workshop will bring together healthcare organizations and professionals from diaspora and Armenia. Armenia - based participants will present the needs, challenges and their proposed solutions. Organizations from diaspora will present their resources, past and current projects and ways in which they can assist healthcare organizations in Armenia.

  We invite:
  • representatives of medical associations
  • representatives of charitable foundations
  • heads of hospitals and other medical organizations
  • interested medical professionals and volunteers
  Առողջապահություն. Կարիքների կապը ռեսուրսների հետ
  Կազմակերպիչներ`
  Ելենա Բիշարյան, Բոստոն, ԱՄՆ

  Առավելագույն մասնակիցների քանակ` 25 մարդ
  Գրանցումը՝ Փակ է


  Այս աշխատաժողովի նպատակն է առողջապահության ոլորտում կապել կարիքները ռեսուրսների հետ: Աշխատաժողովը կհամախմբի առողջապահական կազմակերպություններին և մասնագետներին սփյուռքից և Հայաստանից: Հայաստանում գործող մասնակիցները կներկայացնեն կարիքները, դժվարությունները և դրանց լուծուման առաջարկները: Սփյուռքի կազմակերպությունները կներկայացնեն իրենց ռեսուրսները, անցյալ և ընթացիկ ծրագրերը և այն լուծումներև, որոնցով նրանք կարող են աջակցել Հայաստանի առողջապահական կազմակերպություններին:


  Հրավիրում ենք.

  • Բժշկական ասոցիացիաների ներկայացուցիչներ
  • Բարեգործական հիմնադրամների ներկայացուցիչներ
  • Հիվանդանոցների և այլ բժշկական կազմակերպությունների ղեկավարներ
  • Հետաքրքրված բժշկական մասնագետներ և կամավորներ
  Здравоохранение: связь нужд и потребностей со средствами в сфере здравоохранения
  Организаторы:
  Елена Бишарян, Бостон, СШA

  Максимальное количество участников: 25 человек
  Регистрация: Закрыта
  Цель данного семинара это дать возможность его участникам связать нужды со средствами в секторе здравоохранения. Семинар объединит организации в сфере здравоохранения и профессионалов из диаспоры и Армении. Участники со стороны Армении предоставят ряд нужд и проблем и обсудят предлагаемые решения. Организации от диаспоры представят свои ресурсы, прошлые и текущие проекты, и способы, которыми они могут помочь организациям здравоохранения в Армении.

  Мы приглашаем:

  • Представителей медицинских ассоциаций
  • Представителей благотворительных фондов
  • Руководителей больниц и других медицинских организаций
  • Заинтересованных медицинских работников и добровольцев