Աշխատարանի մասնակցության գրանցում
Unknown
Ձեր էլ. փոստը
Ձեր անունը
LinkedIn կամ այլ պրոֆիլ (ըստ ցանկության)
Մասնագիտություն
Ինչու՞ եք հետաքրքրված այս աշխատարանով
Ի՞նչ արդյունք եք ակնկալում ստանալ այս աշխատարանից
Կլինե՞ք Երեւանում օգոստոսին
Որևէ այլ բան, որի մասին ցանկանում եք մեզ տեղեկացնել
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս դիմումը չի երաշխավորում տեղ աշխատարանում, քանի որ տեղաքանակը սահմանափակ է:
Ֆորումի ծրագրի հաստատվելուց հետո աշխատարանին ձեր մասնակցությունը կհաստատվի առանձին էլ. փոստով: